Brugsbetingelser

VILKÅR FOR SERVICE


https://promodaek.dk/

Auto-Raifen GmbH SLTD

24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria

VAT: BG205309102

- i det følgende benævnt udbyder -


1.1. INFORMATION OM OS

Dette websted drives af, og de varer, du køber, leveres af Auto-Raifen GmbH SLTD ("vi"). Vi er registreret i 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, VAT: BG205309102, som er vores vigtigste handels adresse.

Du kan kontakte os via e-mail på info@promodaek.dk, os på vores registrerede adresse angivet ovenfor.

 

1.2. DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

 

1.3. BESTILLING

Du kan afgive en ordre for at købe varer, der er annonceret til salg på dette websted ved at følge vejledningen på skærmen efter at have klikket på den vare, du ønsker at købe. Du har mulighed for at kontrollere og rette eventuelle input fejl i din ordre indtil det tidspunkt, hvor du afgiver din ordre, ved at klikke på knappen "Bestil med pligt til at betale" på kassen. Hvis du afgiver en ordre på varer via dette websted ved at klikke på knappen 'Bestil med pligt til at betale', er din ordre et tilbud til os om at købe de varer, du har bestilt på dette websted.

Vi bekræfter modtagelsen af ​​din ordre ved at sende dig en automatisk genereret e-mail, der accepterer din ordre. Med denne e-mail indgås kontrakten.

Kontrakten vedrører kun de specifikke varer, som der henvises til i vores e-mail, der bekræfter vores accept af din ordre. Du bør læse og kontrollere detaljerne i denne e-mail for at sikre, at de er korrekte.

Hvis detaljerne i e-mailen, der bekræfter din ordre, ikke er korrekte, eller hvis du ikke er tilfreds med detaljerne i e-mailen, bedes du kontakte os på info@promodaek.dk.

Hvor vi accepterer din ordre, har vi en juridisk pligt til at levere varer, der er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

 

1.4. TILBUD

promodaek.dk sælger kun nye dæk, ikke ældre end 36 måneder fra fremstillingsdatoen, medmindre kunden er blevet underrettet om andet. (rabatter på lagerbeholdninger, salg osv.). Alle varer, der sælges i butikken, er NYE, fri for fysisk eller juridisk ulempe, gyldige og har en komplet producentgaranti i en periode på 36 måneder. I overensstemmelse med de fleste producenters praksis anses nye dæk for at være ubrugte og ikke ældre end 60 måneder fra fremstillingsdatoen. I overensstemmelse med de konstant voksende krav fra vores kunder har butikken reduceret denne periode til 36 måneder og arbejder fortsat med at reducere denne periode.

 

1.5. PRISER FOR VARER

Emnet, der administrerer promodaek.dk internetbutik, er momsregistreret. Alle priser offentliggjort på siderne på promodaek.dk er vist i pund sterling (GBP) og inkluderer moms på 19% i henhold til tysk lovgivning (bruttopris). Køb uden moms: Alle kunder, der har et gyldigt EU-momsnummer kan købe varer uden moms (19%) i overensstemmelse med skattelovgivningen. Når fakturadataene udfyldes, kontrollerer systemet automatisk gyldigheden af ​​EU-momsnummeret på webstedet for Europa-Kommissionen http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da. Hvis nummeret er gyldigt, reduceres produktets pris automatisk med 19% moms. Den angivne pris for varerne er gyldig på tidspunktet for indsendelse af ansøgningen om køb af klienten. Kunden betaler kun for de købte varer. Levering inden for Det Forenede Kongeriges område er helt gratis.

 

1.6. PRIS- OG LEVERINGSOMKOSTNINGER

Oplysninger, der vises på dette websted vedrørende prisfastsættelse, kan ændres af os uden varsel, men de på webstedet på tidspunktet for enhver bestilling er de priser, der gælder for den ordre.

Lejlighedsvis kan der opstå en fejl, og varer kan være forkert prissat under hvilke omstændigheder vi ikke er forpligtet til at levere varerne til den forkerte pris eller overhovedet. Vi vil (efter vores skøn) enten annullere din ordre og tilbagebetale den pris, du har betalt, eller bruge rimelige bestræbelser på at kontakte dig og spørge dig, om du vil fortsætte med ordren til den rigtige pris. Hvis vi ikke er i stand til at kontakte dig, eller hvis du ikke ønsker at fortsætte med ordren til den rigtige pris, annullerer vi din ordre og refunderer den pris, du har betalt. Imidlertid, hvor den korrekte pris på varerne er lavere end vores angivne pris, kan vi (efter vores skøn) fortsætte med din ordre og opkræve det lavere beløb ved forsendelse.

De vil blive underrettet dig separat, inden du afgiver din ordre, og vil blive bekræftet via e-mail.

Levering er gratis, eksklusive postnumre, der er på listen over kurerer for fjerntliggende område / ø tillæg. Dette vises automatisk fra systemet, når klienten indtaster sin adresse.

 

1.7. TILGÆNGELIGHED OG LEVERING

Oplysninger, der vises på dette websted vedrørende tilgængelighed, kan ændres af os uden varsel. Vi kan ikke garantere permanent eller kontinuerlig tilgængelighed af alle produkter på dette websted. Alle ordrer afhænger altid af tilgængelighed.

Vi leverer de varer, du har bestilt, til den adresse, du giver os til levering, på det tidspunkt du bestiller på dette websted. Vi kan ikke levere til Channel Islands, Isle of Man, Orkney, Shetland og Scottish Islands, BFPO-adresser eller Ireland. Alle varer skal underskrives af en voksen på 18 år eller derover ved levering.

Levering sker i henhold til oplysningerne på produktsiderne, efter at din ordre er accepteret.

Vi vil bruge rimelige bestræbelser på at levere varerne på en bestemt dato, som vi er enige om, eller hvis der ikke er angivet nogen dato, inden for 14 dage efter den dag, hvor vi accepterer din ordre. I tilfælde af uforudsete omstændigheder uden for vores rimelige kontrol (for eksempel ugunstige vejrforhold, uforudsigelige forsinkelser forårsaget af trafikpropper, vejarbejder, omdirigeringer eller mekaniske nedbrud, i hvert tilfælde i det omfang uden for vores rimelige kontrol) kan vi muligvis ikke levere varerne inden for disse tidsfrister, og vi er ikke ansvarlige for forsinkelse eller manglende levering af varerne, hvis forsinkelsen eller fiaskoen helt eller delvist skyldes sådanne omstændigheder. I tilfælde af at en levering ikke finder sted, aftaler vi og du en alternativ leveringsdato.

Vi er heller ikke ansvarlige for forsinkelser i leveringen forårsaget af manglende tilgængelighed af nogen til at tage leveringen af ​​produkterne. Det er dit ansvar at kontakte postkontoret eller kurerfirmaet, hvis det er relevant, for at arrangere afhentning eller levering af produkter, der ikke kunne leveres, fordi du ikke var tilgængelig.

 

1.8. BETALING

Betalingen forfalder straks efter afslutningen af ​​kontrakten. Udbyderen påpeger over for kunden, at sælgeren betaler købsprisen, når han vælger betalingsmetoden "PayPal" til Paypal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende : Paypal).

Ved at vælge betalingsmetode accepterer kunden opgaven.

For betalingsmetoden "Paypal" gælder PayPal-vilkårene (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full).

Bortset fra dette håndteres betalingerne af tjenesteudbyderen Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria.

 

1.9. RET TIL AT ANNULLERE

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at give nogen grund.

Annullering Perioden udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du erhverver, eller en tredjepart bortset fra transportøren og angivet af dig erhverver fysisk besiddelse af den sidste vare.

For at udøve retten til at annullere skal du informere os (promodaek.dk, Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, info@promodaek.dk) om din beslutning om at annullere denne kontrakt med en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede model annullerings formular, men det er ikke obligatorisk. For at overholde afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt for dig at sende din meddelelse om din udøvelse af retten til at annullere inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

1.10. AFSNIT OG RISIKO

Du bliver ejer af de varer, du har bestilt, når de er leveret til dig, og vi har modtaget klare midler til fuld betaling for varerne. Når varer er leveret til dig eller en person, der er nomineret af dig, holdes de på egen risiko, og du er ansvarlig for dem.

 

1.11. ANSVAR

I det omfang det ikke er forbudt ved lov, påtager vi os intet ansvar for:

- tab, som ikke kan forventes (tab kan forventes, hvis det var en åbenbar konsekvens af vores overtrædelse, eller hvis det blev overvejet af dig og os på det tidspunkt, hvor du og vi indgik vores kontrakt);

- tab, der opstår, når vi ikke er skyld i eller i strid med disse vilkår og betingelser; og

- forretning tab (som inkluderer overskud tab, tab af forretning, kontrakter, goodwill, forretningsmuligheder og andre lignende tab samt forretnings afbrydelse). Intet i disse vilkår påvirker ethvert ansvar, vi måtte have: (a) for falske vildledende oplysninger; (b) for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed: (c) i henhold til del I i forbrugerbeskyttelsesloven 1987; (d) for overtrædelse af enhver betingelse med hensyn til titel eller stille nydelse af eller i relation til varer leveret af os; eller (e) i forhold til ethvert andet ansvar, herunder ethvert ansvar under salg af varer eller levering af tjeneste lovgivning, der muligvis ikke kan udelukkes eller begrænses af gældende lovgivning.

 

1.12. Hændelser ud over vores kontrol

Vi er ikke ansvarlige over for dig for forsinkelser i leveringen af ​​varer, du har bestilt, og som er forårsaget af nogen begivenhed eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol (herunder uden begrænsning ulykker, ekstreme vejrforhold, brand, eksplosion, oversvømmelse, storm, jordskælv, naturkatastrofe, svigt af telekommunikationsnetværk, manglende evne til at bruge transportnetværk, Guds handlinger, terrorangreb, krig, civil uro, optøjer, strejker, lockouts og andre industrielle tvister, handlinger eller begrænsninger af regeringen og indførelse af restriktioner på import eller eksport ).

 

1.13. GENEREL

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser viser sig at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil gyldigheden, lovligheden eller håndhævelsen af ​​andre dele af disse vilkår og betingelser og resten af ​​den pågældende bestemmelse ikke blive påvirket.

Ingen anden end dig og os har nogen rettigheder til at håndhæve vores aftale, hverken i henhold til Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 eller på anden måde.

Hvis vi ikke insisterer på, at du udfører nogen af ​​dine forpligtelser i henhold til vores aftale, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi udsætter det, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder mod dig og vil ikke betyder, at du ikke behøver at overholde disse forpligtelser. Hvis vi fraskriver dig en standard, gør vi det kun skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk giver afkald på enhver senere standard fra dig.

Du må ikke overdrage eller overføre dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til vores aftale, medmindre vi skriftligt accepterer det.

Vi kan opdatere, ændre og ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden uden forudgående varsel. Hver gang du bestiller eller på anden måde køber varer fra os, gælder de på det tidspunkt gældende vilkår og betingelser (som beskrevet på dette websted). Tjek venligst dette websted for at sikre, at du forstår, hvilke vilkår og betingelser der gælder.

 

EFFEKTER AF ANNULLERING

Hvis du opsiger denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, eksklusive leveringsomkostninger, der er £ 10 pr. Dæk. Vi kan trække fra refusionen for værditab på leverede varer, hvis tabet er resultatet af unødvendig håndtering fra dig. Vi foretager tilbagebetalingen uden unødig forsinkelse og ikke senere end - (a) 14 dage efter den dag, vi modtager alle leverede varer fra dig, eller (b) (hvis tidligere) 14 dage efter den dag, du giver bevis for, at du har returnerede varerne, eller (c) hvis der ikke blev leveret varer 14 dage efter den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Vi foretager tilbagebetalingen ved hjælp af de samme betalingsmidler som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder opkræves der ikke gebyrer som følge af refusionen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller du har fremlagt bevis for, at vi har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal sende varerne tilbage eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os din annullering fra denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden perioden på 14 dage er udløbet.

Du skal afholde de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du er kun ansvarlig for enhver formindsket værdi af varerne, der skyldes anden håndtering end det, der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

 

2.1. TILBAGEBETALINGSPOLITIK

Efter annullering refunderer vi dig den betalte pris for den annullerede ordre (eller en del af ordren annulleret) med fradrag af opkrævnings- eller returgebyrer. Vi betaler refusionen inden for 14 dage efter dagen:

- Du har underrettet os om at annullere din ordre, hvor du ikke har modtaget varerne (og varerne ikke er sendt til dig), eller hvor vi har aftalt at indsamle varerne; eller,

- Vi modtager de varer, du returnerede til os, hvor du modtager varerne; eller

- Du giver os et bevis for retur for varerne, hvor du har returneret varerne, men vi har endnu ikke modtaget dem.

Vi refunderer dig ved hjælp af de samme betalingsmidler, som du plejede at betale for din ordre. Vi forbeholder os ret til at fratrække refusionsbeløbet for værditab på de returnerede varer, hvor varerne viser tegn på urimelig brug; til disse formål betyder urimelig anvendelse at håndtere varerne ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, især hvis det går ud over den slags håndtering, der med rimelighed kan tillades i en butik. Vi kan tilbageholde enhver tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne, eller du har leveret bevis for retur for varerne. Uden at begrænse dine fortrydelsesret i pkt. 9, hvis du ikke er tilfreds med et produkt af en eller anden grund, f.eks. Hvis det ikke er det, du bestilte, det er beskadiget eller defekt, eller vi har leveret en forkert mængde, bedes du returnere produktet til os. Når vi har bekræftet produkt defekten eller et andet problem, vil vi:

- Giv en fuld refusion for ethvert produkt, der ikke er det, du bestilte;

- Giv fuld refusion for varer, der er beskadiget eller defekte, hvis dette er inden for en rimelig tid efter salget; eller

- Efter eget valg skal du reparere eller udskifte varerne til vores pris (inklusive portoomkostninger), medmindre dette ikke ville være muligt eller ville være uforholdsmæssigt dyrt under omstændighederne, i hvilket tilfælde vi tilbagebetaler dig det beløb, der er betalt for varerne i spørgsmålet.

Vi giver dig besked om din refusion via e-mail inden for en rimelig periode. Vi behandler normalt tilbagebetalingen, der skal betales til dig, så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for 30 dage efter dagen, hvor vi via e-mail bekræftede, at du var berettiget til refusion for defekte varer.

 

2.2. ANNULLERING AF OS

Vi forbeholder os ret til at annullere kontrakten mellem os, hvis for eksempel:

- Vi har ikke tilstrækkelig lager til at levere de varer, du har bestilt;

- Vi leverer ikke til dit område; eller

- En eller flere af de varer, du bestilte, var anført til en forkert pris.

Hvis vi annullerer din kontrakt, underretter vi dig via e-mail og krediterer ethvert beløb trukket tilbage fra dit kredit- eller betalingskort til din konto hurtigst muligt.

I tilfælde af en tvist i forbindelse med et onlinekøb, kan du bruge webstedet:
© 2023 Powered by Now.bg